Home | Disclaimer

Disclaimer

Badminton Nederland spant zich in om de informatie die zij aanbiedt op deze website zo volledig en nauwkeurig mogelijk te laten zijn, maar geeft geen garanties.

Auteursrechten
De auteursrechten met betrekking tot (het materiaal op) deze website berusten bij Badminton Nederland. Alle auteursrechten worden nadrukkelijk voorbehouden. Openbaarmaking, verveelvoudiging en/of ander gebruik van de teksten, foto’s, video’s en ander auteursrechtelijk beschermd materiaal op deze website is slechts toegestaan na voorafgaande schriftelijke toestemming van Badminton Nederland. Het wijzigen of doen van toevoegingen aan overgenomen teksten, foto’s, video’s en ander auteursrechtelijk beschermd materiaal is in geen geval toegestaan. Voorts dient te allen tijde “© Badminton Nederland” te worden vermeld.

Uitsluiting aansprakelijkheid
Het gebruik van de informatie op deze website is geheel voor eigen risico. 
Badminton Nederland aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade die is ontstaan als gevolg van het bezoeken van deze website en het gebruik van de informatie op deze website.

Links
Badminton Nederland is niet verantwoordelijk voor de inhoud van websites die door een link met de website van Badminton Nederland zijn verbonden.